Jordbruksoppgjøret 2002 - endringer i statsbudsjettet for 2002 m.m.

St.prp. nr. 65 (2001-2002), Innst. S. nr. 250 (2001-2002)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 13.06.2002 Innst. S. nr. 250 (2001-2002)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Komiteens tilråding forkastet

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.06.2002

   Behandlet i Stortinget: 17.06.2002