Lov om registrering av finansielle instrumenter (verdipapirregisterloven)

Ot.prp. nr. 39 (2001-2002), Innst. O. nr. 47 (2001-2002), beslutning. O. nr. 53 (2001-2002), beslutning. L. nr. 3 (2001-2002), beslutning. O. nr. 91 (2001-2002)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 08.05.2002 Innst. O. nr. 47 (2001-2002)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.05.2002

   Behandlet andre gang i Odelstinget: 18.06.2002

   Behandlet i Lagtinget: 11.06.2002