Forslag frå stortingsrepresentantene Rolf Reikvam og Lena Jensen om ulike modeller for fagopplæring i videregående skole og større frihet til å velge avvikende ordninger i forhold til hovedmodellen

Dokument nr. 8:72 (2001-2002), Innst. S. nr. 139 (2001-2002)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Lena Jensen, Rolf Reikvam Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 18.04.2002 Innst. S. nr. 139 (2001-2002)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 18.04.2002

   Behandlet i Stortinget: 29.04.2002