Forslag fra stortingsrepresentantene Ursula Evje, Arne Sortevik og Per Sandberg om at det opprettes et uhildet klageorgan for skolen. Formålet for klageorganet skal være å ivareta brukernes rettssikkerhet i forhold til opplæringen, opplæringsmiljøet og skolespørsmål generelt

Dokument nr. 8:79 (2001-2002), Innst. S. nr. 146 (2001-2002)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Arne Sortevik, Per Sandberg, Ursula Evje Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 23.04.2002 Innst. S. nr. 146 (2001-2002)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 23.04.2002

   Behandlet i Stortinget: 29.04.2002