Forslag fra stortingsrepresentantene Thorbjørn Jagland, Jens Stoltenberg, Haakon Blankenborg og Gunhild Øyangen om opprettelsen av et folkefond for palestinske flyktninger

Dokument nr. 8:112 (2001-2002), Innst. S. nr. 198 (2001-2002)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Gunhild Elise Øyangen, Haakon Blankenborg, Jens Stoltenberg, Thorbjørn Jagland Saken er behandlet i utenrikskomiteen Forslag fra (A) Innstilling avgitt 29.05.2002 Innst. S. nr. 198 (2001-2002)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.05.2002

   Behandlet i Stortinget: 13.06.2002