Endringer på statsbudsjettet for 2002 under Justis- og politidepartementet (Vardåsen leir mv.)

St.prp. nr. 67 (2001-2002), Innst. S. nr. 260 (2001-2002)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 13.06.2002 Innst. S. nr. 260 (2001-2002)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.06.2002

   Behandlet i Stortinget: 19.06.2002