Forslag fra stortingsrepresentant Jan Arild Ellingsen om å innføre en fast ubetinget fengselsstraff dersom noen benytter seg av våpen når man begår en kriminell handling

Dokument nr. 8:121 (2001-2002), Innst. S. nr. 16 (2002-2003)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Jan Arild Ellingsen Saken er behandlet i justiskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 04.11.2002 Innst. S. nr. 16 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.11.2002

   Behandlet i Stortinget: 03.12.2002