Forslag fra stortingsrepresentantene Ola D. Gløtvold, Magnhild Meltveit Kleppa og Eli Sollied Øveraas om ein betre praksis i forholdet mellom personvern og varslingsplikt på rusfeltet

Dokument nr. 8:155 (2001-2002), Innst. S. nr. 157 (2002-2003)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Eli Sollied Øveraas, Magnhild Meltveit Kleppa, Ola D. Gløtvold Saken er behandlet i sosialkomiteen Forslag fra (SP) Innstilling avgitt 18.03.2003 Innst. S. nr. 157 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 18.03.2003

   Behandlet i Stortinget: 01.04.2003