Den nye Svinesundsforbindelsen m.m.

St.prp. nr. 3 (2002-2003), Innst. S. nr. 20 (2002-2003) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i samferdselskomiteen Innstilling avgitt 07.11.2002 Innst. S. nr. 20 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.11.2002

   Behandlet i Stortinget: 21.11.2002