Forslag fra stortingsrepresentantene Arne Sortevik, Ursula Evje, Torbjørn Andersen og Lodve Solholm om gjennomføring av systemendring i rammeverket for norsk skole for å sikre en god undervisningskvalitet

Dokument nr. 8:3 (2002-2003), Innst. S. nr. 28 (2002-2003)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Arne Sortevik, Lodve Solholm, Torbjørn Andersen, Ursula Evje Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 14.11.2002 Innst. S. nr. 28 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.11.2002

   Behandlet i Stortinget: 21.11.2002