Endringar på statsbudsjettet for 2002 under kapittel administrerte av Utanriksdepartementet

St.prp. nr. 30 (2002-2003), Innst. S. nr. 47 (2002-2003)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet, utviklingssaker Saken er behandlet i utenrikskomiteen Innstilling avgitt 27.11.2002 Innst. S. nr. 47 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.11.2002

   Behandlet i Stortinget: 10.12.2002