Endringar av løyvingar på statsbudsjettet 2002 under Nærings- og handelsdepartementet

St.prp. nr. 18 (2002-2003), Innst. S. nr. 52 (2002-2003)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Nærings- og handelsdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 28.11.2002 Innst. S. nr. 52 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.11.2002

   Behandlet i Stortinget: 10.12.2002