Forslag fra stortingsrepresentant Odd Roger Enoksen om å opprette to stortingsoppnevnte granskingskommisjoner for å vurdere alle forhold rundt Mehamn-ulykken og forliset til "Utvik Senior"

Dokument nr. 8:27 (2002-2003), Innst. S. nr. 74 (2002-2003)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Odd Roger Enoksen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Forslag fra (SP) Innstilling avgitt 10.12.2002 Innst. S. nr. 74 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.12.2002

   Behandlet i Stortinget: 16.12.2002