Forslag frå stortingsrepresentantane Magnhild Meltveit Kleppa, Ola D. Gløtvold, Jorunn Ringstad og Rune J. Skjælaaen om å utsetja endring av praksis ved utskriving av ferdigbehandla pasientar

Dokument nr. 8:37 (2002-2003), Innst. S. nr. 176 (2002-2003)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Jorunn Ringstad, Magnhild Meltveit Kleppa, Ola D. Gløtvold, Rune J. Skjælaaen Saken er behandlet i sosialkomiteen Utkast til innstilling er forelagt for kommunalkomiteen til uttalelse
Forslag fra (SP)
Innstilling avgitt 03.04.2003 Innst. S. nr. 176 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.04.2003

   Behandlet i Stortinget: 08.04.2003