Forslag fra stortingsrepresentantene Olav Gunnar Ballo, Karin Andersen, Sigbjørn Molvik, Heidi Grande Røys, Geir-Ketil Hansen, May Hansen og Audun Bjørlo Lysbakken om innføring av en nasjonal helseplan

Dokument nr. 8:89 (2002-2003), Innst. S. nr. 231 (2002-2003)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Audun Lysbakken, Geir-Ketil Hansen, Heidi Grande Røys, Karin Andersen, May Hansen, Olav Gunnar Ballo, Sigbjørn Molvik Saken er behandlet i sosialkomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 27.05.2003 Innst. S. nr. 231 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.05.2003

   Behandlet i Stortinget: 05.06.2003