Forslag fra stortingsrepresentantene Inger S. Enger og Jorunn Ringstad om å endre praksis når det gjelder bruk av førerkort med begrensning (førerkortforskriften § 32)

Dokument nr. 8:90 (2002-2003), Innst. S. nr. 214 (2002-2003)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Inger S. Enger, Jorunn Ringstad Saken er behandlet i samferdselskomiteen Forslag fra (SP) Innstilling avgitt 20.05.2003 Innst. S. nr. 214 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.05.2003

   Behandlet i Stortinget: 03.06.2003