Forslag fra stortingsrepresentantene Sylvia Brustad, Bjørgulv Froyn og Grethe Fossli om nasjonalt eierskap i energimarkedet og forlengelse av fristen for Statskrafts pålagte salg

Dokument nr. 8:114 (2002-2003), Innst. S. nr. 289 (2002-2003)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Bjørgulv Froyn, Grethe Fossli, Sylvia Brustad Saken er behandlet i næringskomiteen Utkast til innstilling forelagt for energi- og miljøkomiteen til uttalelse
Forslag fra (A)
Innstilling avgitt 16.06.2003 Innst. S. nr. 289 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.06.2003

   Behandlet i Stortinget: 18.06.2003