Forslag fra stortingsrepresentantene Rune J. Skjælaaen, Åslaug Haga og Magnhils Meltveit Kleppa om å gi alle elever i grunn- og videregående skole en individuell rett til systematisk veiledning gjennom utdanningsløpet, blant annet gjennom å etablere en delt rådgivningstjeneste

Dokument nr. 8:113 (2002-2003), Innst. S. nr. 13 (2003-2004)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Magnhild Meltveit Kleppa, Rune J. Skjælaaen, Åslaug Haga Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (SP) Innstilling avgitt 21.10.2003 Innst. S. nr. 13 (2003-2004)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 21.10.2003

   Behandlet i Stortinget: 04.11.2003