Arbeidervern og arbeidsmiljø mv.

Ot.prp. nr. 104 (2002-2003), Innst. O. nr. 52 (2003-2004), beslutning. O. nr. 58 (2003-2004)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet Saken er behandlet i kommunalkomiteen Innstilling avgitt 20.02.2004 Innst. O. nr. 52 (2003-2004)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.02.2004

   Behandlet i Odelstinget: 26.02.2004

   Behandlet i Lagtinget: 02.03.2004