Forslag fra stortingsrepresentantene Kenneth Svendsen, Per Roar Bredvold og Thore A. Nistad om snarest mulig å starte arbeidet med bygging av ny E6 mellom Mjøsbrua og Øyer med firefelts motorveistandard og med midtdeler mellom kjørefeltene

Dokument nr. 8:27 (2003-2004), Innst. S. nr. 130 (2003-2004)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kenneth Svendsen, Per Roar Bredvold, Thore A. Nistad Saken er behandlet i samferdselskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 24.02.2004 Innst. S. nr. 130 (2003-2004)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.02.2004

   Behandlet i Stortinget: 09.03.2004