Forslag fra stortingsrepresentantene Audun Bjørlo Lysbakken og May Hansen om at livsoppholdssatsene for personer under gjeldsordning settes til 85 prosent av minstepensjon

Dokument nr. 8:37 (2003-2004), Innst. S. nr. 171 (2003-2004)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Audun Lysbakken, May Hansen Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 06.05.2004 Innst. S. nr. 171 (2003-2004)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.05.2004

   Behandlet i Stortinget: 14.05.2004