Forslag fra stortingsrepresentantene Sylvia Brustad og Olav Akselsen om å sikre utvikling og vekst i de regionale kraftseskapene gjennom å gi muligheter for tilgang på økt offentlig egenkapital

Dokument nr. 8:75 (2003-2004), Innst. S. nr. 265 (2003-2004)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Olav Akselsen, Sylvia Brustad Saken er behandlet i næringskomiteen Forslag fra (A) Innstilling avgitt 10.06.2004 Innst. S. nr. 265 (2003-2004)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.06.2004

   Behandlet i Stortinget: 14.06.2004