Endringer på statsbudsjettet for 2004 under kapitler administrert av Utdannings- og forskningsdepartementet

St.prp. nr. 19 (2004-2005), Innst. S. nr. 85 (2004-2005) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utdannings- og forskningsdepartementet Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 06.12.2004 Innst. S. nr. 85 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.12.2004

   Behandlet i Stortinget: 13.12.2004