Forslag fra stortingsrepresentantene Carl I. Hagen, Karin S. Woldseth og Ulf Erik Knudsen om midlertidig utsettelse av gjennomføringen av monopol på drift av gevinstautometer, for å sikre de frivillige organisasjoners inntekter inntil ESA har avsluttet saken

Dokument nr. 8:12 (2004-2005), Innst. S. nr. 89 (2004-2005)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Carl I. Hagen, Karin S. Woldseth, Ulf Erik Knudsen Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 09.12.2004 Innst. S. nr. 89 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.12.2004

   Behandlet i Stortinget: 16.12.2004