Forslag fra stortingsrepresentantene Inger S. Enger, Ola D. Gløtvold, Morten Lund og Rune J. Skjælaaen om fritak for merverdiavgift ved omsetning av alternativ energi til bruk i husholdningene

Dokument nr. 8:31 (2004-2005), Innst. S. nr. 147 (2004-2005)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Inger S. Enger, Morten Lund, Ola D. Gløtvold, Rune J. Skjælaaen Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (SP) Innstilling avgitt 17.03.2005 Innst. S. nr. 147 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 17.03.2005

   Behandlet i Stortinget: 12.04.2005