Forslag fra stortingsrepresentantene Morten Lund og Ola D. Gløtvold om at det utarbeides en handlingsplan for å redusere sukkerforbruket blant barn og unge

Dokument nr. 8:34 (2004-2005), Innst. S. nr. 165 (2004-2005)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Morten Lund, Ola D. Gløtvold Saken er behandlet i sosialkomiteen Forslag fra (SP) Innstilling avgitt 14.04.2005 Innst. S. nr. 165 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.04.2005

   Behandlet i Stortinget: 10.05.2005