Leve med kulturminner

St.meld. nr. 16 (2004-2005), Innst. S. nr. 227 (2004-2005) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Miljøverndepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 01.06.2005 Innst. S. nr. 227 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.06.2005

   Behandlet i Stortinget: 08.06.2005