Forslag fra stortingsrepresentant Jan Simonsen om å tillate salg av vin og sterkøl i butikker i hele butikkenes åpningstider

Dokument nr. 8:44 (2004-2005), Innst. S. nr. 155 (2004-2005)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Jan Simonsen Saken er behandlet i sosialkomiteen Forslag fra (Uavh) Avvist Innstilling avgitt 05.04.2005 Innst. S. nr. 155 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.04.2005

   Behandlet i Stortinget: 14.04.2005