Forslag fra stortingsrepresentantene Per Erik Monsen, Harald T. Nesvik og Gjermund Hagesæter om endringer i reglene om innførselsmerverdiavgift

Dokument nr. 8:57 (2004-2005), Innst. S. nr. 190 (2004-2005)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Gjermund Hagesæter, Harald T. Nesvik, Per Erik Monsen Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 19.05.2005 Innst. S. nr. 190 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.05.2005

   Behandlet i Stortinget: 26.05.2005