Forslag fra stortingsrepresentant Ola T. Lånke på vegne av Høyre og Kristelig Folkeparti oversendt fra Odelstingets møte 25. april 2005 (jf. Innst. O. nr. 70): Stortinget ber Regjeringen komme tilbake på egnet måte etter behandlingen av den varslede stortingsmelding om Makt- og demokratiutredningen med vurdering av en eventuell inkorporering av FNs kvinnekonvensjon i menneskerettsloven.

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet