Forslag fra stortingsrepresentantene Lodve Solholm, Gjermund Hagesæter, Per Sandberg og Øystein Hedstrøm om i større grad å gjøre Innovasjon Norges virkemidler landsdekkende

Dokument nr. 8:84 (2004-2005), Innst. S. nr. 211 (2004-2005)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Gjermund Hagesæter, Lodve Solholm, Øystein Hedstrøm, Per Sandberg Saken er behandlet i næringskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 26.05.2005 Innst. S. nr. 211 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.05.2005

   Behandlet i Stortinget: 10.06.2005