Riksrevisjonens undersøkelse av omorganiseringer som forvaltningspolitisk virkemiddel

Dokument nr. 3:11 (2004-2005), Innst. S. nr. 73 (2005-2006)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 20.12.2005 Innst. S. nr. 73 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av omorganiseringer som forvaltningspolitisk virkemiddel. Undersøkelsen viser blant annet at målene for omorganiseringer i staten i varierende grad blir nådd. Komiteen sier i sin innstilling at den finner flere av de forhold Riksrevisjonen peker på bekymringsfulle, men viser samtidig til at undersøkelsen konkluderer med at omorgansieringer gjennomført under bestemte forutsetninger kan være et egnet tiltak for å få til bedre styring og samordning. Stortinget har vedtatt at Dokument nr. 3:11(2004-2005) Riksrevisjonens undersøkelse av omorganiseringer som forvaltningspolitisk virkemiddel - vedlegges protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.12.2005

   Behandlet i Stortinget: 02.02.2006