Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Lov om endring i barnevernloven (opplysningsplikt mv. for krisesentre til barneverntjenesten)

Ot.prp. nr. 14 (2005-2006), jf. Ot. prp. nr. 111 (2004-2005), Innst. O. nr. 21 (2005-2006), beslutning. O. nr. 16 (2005-2006)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Barne- og familiedepartementetSaken er behandlet i familie- og kulturkomiteenInnstilling avgitt 08.12.2005Innst. O. nr. 21 (2005-2006)

Saksgang

Status

 • Vedtak i korthet

  Odelstinget har vedtatt endring i lov om barneverntjenester. Endringen innebærer at de private krisesentrene får en lovpålagt opplysningsplikt til barneverntjenesten på lik linje med andre organisasjoner og private som utfører oppgaver for det offentlige. Vedtaket ble fattet med stemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre, Sosialistisk Venstreparti, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Venstre.

 • Behandling og vedtak

  Lovsaken er ferdigbehandlet

 • Behandling og innstilling

  Innstilling avgitt 08.12.2005

  Behandlet i Odelstinget: 13.12.2005

  Behandlet i Lagtinget: 20.12.2005