Forslag fra stortingsrepresentantene Erna Solberg, Ine Marie Eriksen og Gunnar Gundersen om obligatorisk 2. fremmedspråk i grunnskolen

Dokument nr. 8:4 (2005-2006), Innst. S. nr. 89 (2005-2006)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Erna Solberg, Gunnar Gundersen, Ine M. Eriksen Søreide Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 09.02.2006 Innst. S. nr. 89 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et privat forslag om å gjøre 2. fremmedspråk obligatorisk på ungdomstrinnet under innføringen av Kunnskapsløftet høsten 2006. Forslaget ble avvist.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.02.2006

   Behandlet i Stortinget: 07.03.2006