Embetsutnemningar m.m. 1. juli 2004 - 30. juni 2005

St.meld. nr. 5 (2005-2006), Innst. S. nr. 83 (2005-2006)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Moderniseringsdepartementet Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 07.02.2006 Innst. S. nr. 83 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om embetsutnemningar m.m. 1. juli 2004 - 30. juni 2005. Komiteen konstaterer i sin innstilling at det fortsatt utnevnes langt flere menn enn kvinner, men at antall kvinnelige søkere viser en jevn økning. Komiteen har videre merket seg at det fortsatt er betydelige forskjeller ved utnevnelser departementene imellom. Sterkest ubalanse finner man i Forsvars-, Justis- og Utenriksdepartementet. Stortinget har vedtatt at St. meld. nr. 5 (2005-2006) om embetsutnemningar m.m. 1. juli 2004 - 30. juni 2005 - vedlegges protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.02.2006

   Behandlet i Stortinget: 02.03.2006