Forslag fra stortingsrepresentantene Torbjørn Hansen, Petter Løvik, Bent Høie og Ivar Kristiansen om evaluering av nasjonale laksefjorder og laksevassdrag, og opphevelse av båndlegging av tidligere midlertidige sikringssoner for oppdrett av laksefisk

Dokument nr. 8:16 (2005-2006), Innst. S. nr. 146 (2005-2006)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Bent Høie, Ivar Kristiansen, Petter Løvik, Torbjørn Hansen Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 11.05.2006 Innst. S. nr. 146 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har besluttet å avvise et forslag fra stortingsrepresentantene Torbjørn Hansen. Petter Løvik, Bent Høie og Ivar Kristiansen om evaluering av nasjonale laksefjorder og laksevassdrag, og opphevelse av båndlegging av tidligere midlertidige sikringssoner for oppdrett av laksefisk. Dette var mot stemmene fra Fremskrittspartiet og Høyre.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.05.2006

   Behandlet i Stortinget: 22.05.2006