Forslag fra stortingsrepresentantene Per-Willy Amundsen og Åge Starheim om å utrede og gjennomføre tiltak mot tvangsekteskap

Dokument nr. 8:25 (2005-2006), Innst. S. nr. 118 (2005-2006)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Åge Starheim, Per-Willy Amundsen Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 30.03.2006 Innst. S. nr. 118 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortingets flertall har besluttet at forslaget skal vedlegges protokollen. Dette innebærer at det ikke er tatt standpunkt til realiteten i Dokument::8-forslaget fra Fremskrittspartiet. Hovedbegrunnelsen for dette er at Regjeringen vil følge opp tiltak mot tvangsekteskap i forbindelse med arbeidet med ny utlendingslov, som er forventet fremmet innen utgangen av 2006.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.03.2006

   Behandlet i Stortinget: 11.05.2006