Forslag fra stortingsrepresentantene Erna Solberg og Martin Engeset om utvidelse av ordningen med uføretrygd som lønnstilskudd

Dokument nr. 8:40 (2005-2006), Innst. S. nr. 128 (2005-2006)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Erna Solberg, Martin Engeset Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 04.04.2006 Innst. S. nr. 128 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortingets flertall har med stemmene fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Venstre vedtatt at et forslag fra Høyre, om utvidelse av ordningen med uføretrygd som lønnstilskudd, vedlegges protokollen. I innstillingen fra arbeids- og sosialkomiteen viser det samme flertallet til at Regjeringen i stortingsmeldingen om arbeid, veldferd og inkludering som skal legges frem høsten 2006, vil se på ordningen med uførepensjon som lønnstilskudd i sammenheng med alle andre virkemidler for å lykkes bedre med å inkludere flere i arbeidslivet.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.04.2006

   Behandlet i Stortinget: 27.04.2006