Riksrevisjonens undersøkelse av kodekvaliteten ved helseforetakene

Dokument nr. 3:7 (2005-2006), Innst. S. nr. 198 (2005-2006)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 06.06.2006 Innst. S. nr. 198 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av kodekvaliteten ved helseforetakene. Undersøkelsen viste blant annet at styret og ledelsen i helseforetakene ikke i tilstrekkelig grad ivaretar sitt ansvar for å etablere systemer som sikrer en god kvalitet for koding av diagnoser. Stortinget har vedtatt at Dokument nr. 3:7 (2005-2006) Riksrevisjonens undersøkelse av kodekvaliteten ved helseforetakene - vedlegges protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.06.2006

   Behandlet i Stortinget: 15.06.2006