Forslag fra stortingsrepresentantene Øyvind Korsberg, Per Ove Width og Christian Tybring-Gjedde om utarbeidelse av en ny næringspolitisk strategi for norsk deltakelse i internasjonale forsknings- og utviklingsprosjekter innenfor forsvarsmateriellsektoren

Dokument nr. 8:79 (2005-2006), Innst. S. nr. 227 (2005-2006)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Christian Tybring-Gjedde, Øyvind Korsberg, Per Ove Width Saken er behandlet i forsvarskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for næringskomiteen til uttalelse
Forslag fra (FrP)
Innstilling avgitt 08.06.2006 Innst. S. nr. 227 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Ved behandlingen av forslaget (fra Fremskrittspartiet) har Stortinget merket seg Forsvarsministerns brev av 19. mai 2006, I brevet påpekes det at regjeringen er svært opptatt av - og vil vurdere å endre gjeldende strategi. Det vises også til at regjeringen vil gjennomgå rutinene for innkjøp av forsvarsmateriell for å sikre gjenkjøpsavtaler som gir kompetanse og oppdrag til norsk industri. Stortingets flertall har tatt dette til etterretning og anser at forslagets intensjoner er ivaretatt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.06.2006

   Behandlet i Stortinget: 13.06.2006