Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid med kartlegging og overvåking av biologisk mangfold og forvaltning av verneområder

Dokument nr. 3:12 (2005-2006), Innst. S. nr. 65 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 05.12.2006 Innst. S. nr. 65 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid med kartlegging og overvåking av biologisk mangfold og forvaltning av verneområder. Riksrevisjonens rapport påpeker blant annet at myndighetenes arbeid med å kartlegge verneområder og overvåke biologisk mangfold er preget av manglende evne til å omsette høye miljøambisjoner til konkrete tiltak. Blant annet påpekes det at opptil 30 prosent av verneområdene i dag er truet, og at det er mangler ved forvaltningen av disse områdene. Komiteen sier i sin innstilling at den forutsetter at Regjeringen følger opp de mangler som er påpekt i rapporten. Rapporten ble vedtatt vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.12.2006

   Behandlet i Stortinget: 11.01.2007