Endringer på statsbudsjettet 2006 under Fornyings- og administrasjonsdepartementet

St.prp. nr. 28 (2006-2007), Innst. S. nr. 78 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 08.12.2006 Innst. S. nr. 78 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer på budsjettet for 2006 på Fornyings- og administrasjonsdepartementets forvaltningsområde. Den største endringen gjelder bevilgningen til boliglån for statsansatte, som heves med 500 mill. kr. til 1 200 mill. kr. på bakgrunn av økning i søknadstilgangen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.12.2006

   Behandlet i Stortinget: 14.12.2006