Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ketil Solvik-Olsen, Torbjørn Andersen, Gjermund Hagesæter, Børge Brende, Ivar Kristiansen og Øyvind Halleraker om å innvilge Statoils søknad om utslippstillatelse for et kraftvarmeverk ved oljeraffineriet på Mongstad

Dokument nr. 8:5 (2006-2007), Innst. S. nr. 208 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Børge Brende, Gjermund Hagesæter, Ivar Kristiansen, Ketil Solvik-Olsen, Torbjørn Andersen, Øyvind Halleraker Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (FrP), (H) Innstilling avgitt 16.05.2007 Innst. S. nr. 208 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Representantforslag fra Fremskrittspartiet og Høyre om å innvilge Statoils søknad om utslippstillatelse for et kraftvarmeverk ved oljeraffineriet på Mongstad ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.05.2007

   Behandlet i Stortinget: 24.05.2007