Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ulf Leirstein, Jan Tore Sanner, Hans Olav Syversen og Lars Sponheim om skattefritak for arbeidsgiverbetalte behandlingsutgifter og sykeforsikringer

Dokument nr. 8:26 (2006-2007), Innst. S. nr. 154 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Hans Olav Syversen, Jan Tore Sanner, Lars Sponheim, Ulf Leirstein Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (FrP), (H), (KrF), (V) Innstilling avgitt 27.03.2007 Innst. S. nr. 154 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortingets flertall bestående av Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet går i mot et forslag fra Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre om skattefritak for arbeidsgiverbetalte behandlingsutgifter og sykeforsikringer. Flertallet mener at all arbeidsinntekt i utgangspunktet bør skattlegges likt, uavhengig av om det betales i penger eller i naturalia og at å kjøpe helsetjenester for utvalgte ansatte er en form for naturalytelse som bør beskattes på lik linje med andre frynsegoder.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.03.2007

   Behandlet i Stortinget: 26.04.2007