Lokaldemokrati, velferd og økonomi i kommunesektoren 2008 (kommuneproposisjonen)

St.prp. nr. 67 (2006-2007), Innst. S. nr. 231 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kommunal- og regionaldepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 08.06.2007 Innst. S. nr. 231 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet ulike sider ved Regjeringens politikk overfor kommuner og fylkeskommuner, herunder det økonomiske opplegget for kommunesektoren for 2008. Stortinget har enstemmig gitt Regjeringen fullmakt til å fordele 2 371 mill kroner som skjønnstilskudd til kommuner og fylkeskommuner for 2008.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.06.2007

   Behandlet i Stortinget: 13.06.2007