Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Norsk klimapolitikk

St.meld. nr. 34 (2006-2007), Innst. S. nr. 145 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra MiljøverndepartementetSaken er behandlet i energi- og miljøkomiteenInnstilling avgitt 14.02.2008Innst. S. nr. 145 (2007-2008)

Saksgang

Status

 • Vedtak i korthet

  Målsetningen i klimameldingen er å unngå global oppvarming på mer enn 2 grader i forhold til førindustriell tid. Dersom dette målet skal nås, haster det med å få gjennomført utslippskutt både i Norge og globalt. Et flertall i Stortinget, bestående av alle partiene unntatt Fremskrittspartiet, har inngått en avtale om et klimaforlik. Utover det som framgår av avtalen, har partene sluttet seg til Stortingsmeldingen om Norsk klimapolitikk. Det er et langsiktig mål at Norge skal bli et lavutslippssamfunn. Flertallet har sluttet seg til at Norge, som det eneste landet i verden, har erklært et forpliktende mål om karbonnøytralitet, slik at Norge skal sørge for globale utslippsreduksjoner som motsvarer våre utslipp av klimagasser senest i 2050. Norge skal ha et forpliktende mål om karbonnøytralitet senest i 2030, som innebærer at Norge skal sørge for utslippsreduksjoner tilsvarende norske utslipp i 2030.

 • Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger

 • Behandling og innstilling

  Innstilling avgitt 14.02.2008

  Behandlet i Stortinget: 04.03.2008