Utbygging og drift av Valhall videreutvikling

St.prp. nr. 76 (2006-2007), Innst. S. nr. 282 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Olje- og energidepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 11.06.2007 Innst. S. nr. 282 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt Regjeringens forslag til utbygging og drift av Valhall videreutvikling. Dette er i samsvar med de planer operatøren har lagt fram og Regjeringens vilkår som presentert i st.prp. 76 (2006-2007).

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.06.2007

   Behandlet i Stortinget: 14.06.2007