Representantforslag fra stortingsrepresentantene Torbjørn Hansen, Gunnar Gundersen, Peter Skovholt Gitmark, Ivar Kristiansen og Bent Høie om å fjerne boplikten og prisreguleringen av landbrukseiendom

Dokument nr. 8:40 (2006-2007), Innst. S. nr. 182 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Bent Høie, Gunnar Gundersen, Ivar Kristiansen, Peter Skovholt Gitmark, Torbjørn Hansen Saken er behandlet i næringskomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 26.04.2007 Innst. S. nr. 182 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortingets flertall har, mot stemmene fra Fremskrittspartiet og Høyre, vedlagt protokollen et representantforslag fra Høyre om å fjerne boplikten og prisreguleringen på landbrukseiendom.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.04.2007

   Behandlet i Stortinget: 08.05.2007