Representantforslag fra stortingsrepresentantene Hans Olav Syversen, Laila Dåvøy og Bjørg Tørresdal om tiltak for økt trygghet i byene

Dokument nr. 8:46 (2006-2007), Innst. S. nr. 217 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Bjørg Tørresdal, Hans Olav Syversen, Laila Dåvøy Saken er behandlet i justiskomiteen Forslag fra (KrF)
Innstilling avgitt 29.05.2007 Innst. S. nr. 217 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet et forslag fra representanter fra Kristelig Folkeparti om tiltak for å øke tryggheten i byene. Forslagene fikk ikke tilslutning fra flertallet i Stortinget og ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.05.2007

   Behandlet i Stortinget: 11.06.2007