Representantforslag fra stortingsrepresentantene Odd Einar Dørum og Gunnar Kvassheim om økt forskningsinnsats ved Zeppelin-observatoriet i Ny-Ålesund

Dokument nr. 8:71 (2006-2007), Innst. S. nr. 269 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Gunnar Kvassheim, Odd Einar Dørum Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (V) Innstilling avgitt 07.06.2007 Innst. S. nr. 269 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedlagt protokollen et forslag fra Venstre om økt forskningsinnsats ved Zeppelin-observatoriet i Ny-Ålesund. Ifølge miljøvernministeren blir Zeppelin-observatoriet i Ny-Ålesund behandlet i forbindelse med Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2008.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.06.2007

   Behandlet i Stortinget: 11.06.2007